Kruipende insecten

Een lijst opsommen van alle inheemse kruipende insecten zou te lang zijn, gelukkig kunnen we deze onderverdelen in meer gekende groepen. Tot de veel voorkomende kruipende insecten rekenen wij: mieren, kakkerlakken, krekels, oorwormen, franjestaarten, wantsen, pissebedden, duizendpoten, vlooien, luizen, teken, mijten enz.

In beperkte hoeveelheden zijn de meeste van deze insecten onschadelijk, hoewel sommige hiervan bijt- of steekwonden kunnen veroorzaken met pijn irritaties als gevolg. Vooral in grote hoeveelheden kunnen ze een gevaar vormen voor de gezondheid en voor grote overlast zorgen. Door hun zeer snel voortplantingsritme kan een klein probleem zeer snel een uitmonden tot een situatie die niet meer te controleren valt zonder professionele hulp.

Elk van deze diertjes vereist een specifieke aanpak en hoewel er een massa aan middelen verkrijgbaar is om deze dieren te bestrijden, zijn deze niet altijd voldoende doeltreffend om u snel en volledig van het ongedierte te ontdoen. Onze kennis en onze ervaring vormen hier de grote meerwaarde. Elk probleem zal zo efficiënt mogelijk worden aangepakt op de meest veilige manier, zowel voor u als voor het milieu.

Voor de voedingsindustrie en de horeca hebben wij aangepaste methodes volledig conform aan de HACCP richtlijnen.

Werkwijze:

  • In de eerste plaats moeten wij vastellen om welk soort insect het gaat of op zijn minst tot welke insectengroep ze behoren. Nadien kan de juiste bestrijdingstechniek worden bepaald om de insecten te verweren.
  • Van groot belang is het vinden van de nesten en het ontdekken van alle plaatsen waarlangs ze uitkomen. Een grondige doorlichting van uw gebouwen is noodzakelijk voor het aanwenden van de meest geschikte bestrijdingstechniek.
  • Controles op regelmatige tijdstippen die de effectieve toestand opmeten tijdens de behandeling zorgen ervoor dat u continu op de hoogte blijft van de situatie, en laten ons toe in te grijpen en zo nodig de strategie bij sturen indien dit nodig zou lijken.
  • Wanneer de situatie onder controle is en het kruipend ongedierte is verweerd verlagen wij het aantal controles naar een normaal interval. Op deze wijze blijft u ook in de toekomst beschermd tegen dit soort aanvallen van kruipend ongedierte.